Terapia przez zmysły...

Stalowa Wola

Drodzy Rodzice jeśli Wasze dziecko:

 • to niemowlę z grupy ryzyka okołoporodowego,
 • wykazuje opóźnienia w rozwoju mowy, rozwoju psychoruchowym, 
 • przejawia trudności z samodzielnym żuciem, przełykaniem pokarmów, z samodzielnym piciem, 
 • nie lubi dziecięcego baraszkowania z rodzicami lub rodzeństwem,  
 • jest niezgrabne ruchowo,  
 • jest wrażliwe na bodźce wzrokowe, słuchowe, dotykowe, 
 • nie lubi mycia i czesania włosów, obcinania paznokci, 
 • unika zabaw związanych z brudzeniem rąk np. nie lubi bawić się plasteliną, gliną, malować palcami,
 • często chodzi na palcach, 
 • jest nadmiernie ruchliwe i nerwowe, 
 • ma kłopoty z koncentracją uwagi, 
 • jest nadwrażliwe na ruchy, negatywnie reaguje na ruch,  
 • myli strony, kierunki, w obrębie własnego ciała, w otaczającej przestrzeni, 
 • nie ma ustalonej dominacji ręki (dotyczy dzieci powyżej 4 lat), 
 • ma problemy z wiązaniem sznurowadeł, zapinaniem guzików, 
 • ma problem z nauczeniem się nowych zadań ruchowych np. jazda na rowerze, 
 • drażnią go metki, ubrania z golfem, woli nosić bluzy z długimi rękawami, 
 • ma kłopoty z opanowaniem technik szkolnych (pisanie, liczenie, czytanie), 
 • podczas zajęć przy stoliku, biurku często podpiera głowę, kładzie się na stoliku, 
 • jest nadwrażliwe emocjonalnie, często się obraża, 
 • niechętnie bierze udział w zabawach z rówieśnikami, 
 • ma nadpobudliwość psychoruchową (ADHD), 
 • ma zaburzeniami uwagi (add), 
 • to dziecko z mózgowym porażeniem dziecięcym, 
 • to dziecko z niepełnosprawnością intelektualną, 
 • to dziecko z zespołem Downa, 
 • to dziecko z zespołem kruchego X, 
 • to dziecko z autyzmem, zespołem Aspergera, 
 • to dziecko z innymi sprzężonymi zaburzeniami, 

to oferta gabinetu „Tęczowe Zmysły” skierowana jest właśnie do Was.