Terapia przez zmysły...

Stalowa Wola

Nasz regulamin

 1. Zapisy na konsultacje, diagnozę integracji sensorycznej, terapię i zajęcia przyjmowane są telefonicznie – 660-904-902; 
 2. Zajęcia odbywają się w dni powszednie i w soboty; 
 3. Gabinet świadczy usługi według aktualnej oferty i cennika;
 4. Czas trwania terapii i intensywność zajęć zależy od stopnia zaburzeń integracji sensorycznej danego dziecka; 
 5. Zajęcia terapeutyczne z dzieckiem trwają 50 min; 
 6. W przypadku spóźnień zajęcia nie będą przedłużane, 
 7. Za korzystanie z usług pobierana jest opłata każdorazowo po zrealizowanych zajęciach;  
 8. W gabinecie obowiązuje zmiana obuwia, 
 9. Przed zajęciami dziecko zmienia ubiór lub przychodzi w stroju sportowym pozwalającym na swobodny ruch.; 
 10. Każde zajęcia terapeutyczne mają ustalony dzień i godzinę zarezerwowaną dla danego dziecka. 
 11. Odwołanie zajęć należy zgłosić z jednodniowym wyprzedzeniem. 
 12. W trakcie terapii dziecko pozostaje pod opieką terapeuty prowadzącego zajęcia, natomiast podczas oczekiwania na wejście do sali oraz po zakończeniu zajęć odpowiedzialność za nie ponoszą opiekunowie.