Terapia przez zmysły...

Stalowa Wola

Cennik:

Diagnoza procesów integracji sensorycznej:
Wywiad z rodzicami, kwestionariusze, obserwacja, testy, omówienie wyników, diagnoza na piśmie.
cena: 300 zł

Konsultacja procesów integracji sensorycznej:
czas 50min
cena: 120 zł

Rediagnoza zaburzeń integracji sensorycznej:
Ponowne badanie po ok. 6-8 miesiącach terapii, sprawdzające postępy pracy i weryfikujące dotychczasową diagnozę i zalecenia.:
Badanie, omówienie wyników, raport na piśmie.
cena: 150 zł

Terapia integracji sensorycznej:
czas: 50 min.
cena: 70 zł

Zajęcia stymulujące rozwój psychomotoryczny dziecka:
czas: 50 min.
cena: 70 zł

Terapia pedagogiczna:
cena: 70 zł


Za korzystanie z usług pobierana jest opłata każdorazowo po zrealizowanych zajęciach.