Terapia przez zmysły...

Stalowa Wola

Integracja Sensoryczna

Integracja sensoryczna, w popularnym skrócie określana jako SI (z ang. „Sensory Integration"), to skomplikowany proces, podczas którego układ nerwowy człowieka odbiera informacje z receptorów wszystkich zmysłów:

  • wzrokowych, 
  • słuchowych, 
  • węchowych, 
  • smakowych, 
  • dotykowych (czucie powierzchniowe), 
  • proprioceptywnych (czucie głębokie),
  • przedsionkowych (zmysł równowagi, odbierający ruch).
Następnie, organizuje je, interpretuje i integruje ze sobą tak, aby mogły być wykorzystane w celowym i efektywnym działaniu. Ten proces przebiega nieustannie, chociaż częściowo bez udziału naszej świadomości. Poszczególne zmysły współdziałają ze sobą podczas wykonywania złożonych zadań i ten proces stanowi ich integrację. Tworzenie procesów integracji sensorycznej i ich doskonalenie odbywa się w pniu mózgu-części ośrodkowego układu nerwowego.
Mózg w każdej chwili naszego życia odbiera, segreguje i przetwarza bodźce zmysłowe. Gdy informacje te płyną bez większych zakłóceń, wcale nie jesteśmy świadomi istnienia, owych skomplikowanych procesów rozgrywających się w naszym systemie nerwowym, a mających wpływ na takie codzienne czynności jak np. mowa, planowanie ruchu, napięcie mięśniowe, postawa czy percepcja wzrokowa.